« in the media • Capitalist Hero Fresco/TVR Cultural

Interviu difuzat de TVR Cultural in Septembrie 2010. Copyright si drepturi de distributie TVR Cultural.

„Fresca este un rapel, peste timp, la fostele imagini omagiale comuniste din România, care elogiau eroii clasei muncitoare. Sunt prezentaţi noii eroi înregimentaţi în construcţia unui nou sistem social care sunt supuşi unui nou set de valori. Noile concepte vehiculate sunt job-ul, Mall-ul, gadget-ul, maşina sau vila ca semn al statutului social. Toate aceste aspecte sunt punctate în „Fresca Eroului Muncitor Capitalist”. Tot ce a intrat de fapt în sfera aspiraţională a eroului nostru îi fură iremediabil libertatea, lucru în căutarea căruia pornise iniţial, prin construirea acestui sistem. Proiectul nu doreste să pună în balanţă sau să compare sisteme sociale ci, prin apropierea lor să pună în evidenţă punctele nevralgice ale sistemului capitalist, în general, şi al alcătuirii lui în „cheie” românească, în special”. Emanuel Borcescu

← Inchide